• OEM# 4630A427 for Mitsubishi L200

    OEM # 4630A427 สำหรับ Mitsubishi L200

    OEM # 4630A427 สำหรับ Mitsubishi L200 ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม: ไดอะแฟรมเส้นผ่านศูนย์กลาง: 9″ เบรคบูสเตอร์ไดอะแฟรมรูปแบบ: ไดอะแฟรมคู่วัสดุ: กระบอกสูบหลักเหล็กรวม: ไม่มีการแลกเปลี่ยน OEM: 4630A427 OEM # 4630A427 เหมาะสำหรับ Mitsubishi L200 และอื่น ๆ ข้อควรระวัง: หม้อลมเบรกมี LHD (ไดรฟ์ซ้าย) และ RHD (ไดรฟ์มือขวา)