ทัวร์โรงงาน | หางโจว TieLiu Vacuum Booster Manufacturing CO., LTD

หางโจว TieLiu Vacuum Booster Manufacturing CO., LTD

ภาพถ่ายสภาพแวดล้อมการผลิต

คลังสินค้าบรรจุภัณฑ์

คลังสินค้ากึ่งสำเร็จรูป

คลังสินค้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

การประชุมเชิงปฏิบัติการการปั๊ม

ร้านประกอบ

ภาพถ่ายการฝึกอบรมพนักงาน

ภาพกิจกรรมนิทรรศการ